HISTORIA | PATRON | SIOSTRY NAZARETANKI


DANE KONTAKTOWE SZKOŁY


Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Świętej Rodziny przy Parafii NMP
ul. Armii Krajowej 26, 81-372 GdyniaSEKRETARIAT


poniedziałek - czwartek 8.00 - 16.00 przerwa 11.30 - 12.15
piątek 8.00 - 15.00 przerwa 11.30 - 12.15
kspnazaret@wp.pl, kspnazaret@gmail.com
tel/fax (58) 660-64-64
tel/fax (58) 661-94-46


NUMERY KONT BANKOWYCH


Numer rachunku bankowego, za dodatkowe zajęcia edukacyjne, basen, śr. czystości:
Katolicki Zespół Edukacyjny, AK 26, Gdynia
96 1440 1026 0000 0000 0823 5341
z dopiskiem - imię i nazwisko ucznia, klasa
Wpłaty można regulować w sekretariacie szkoły w godz. otwarcia, w czasie zebrań i konsultacji.

Numer rachunku bankowego, na który można przesyłać wpłaty na Radę Rodziców:
Katolicki Zespół Edukacyjny, AK 26, Gdynia
22 1440 1026 0000 0000 0139 4681
z dopiskiem - RR, imię i nazwisko ucznia, klasa


Istnieje możliwość wpłacenia darowizny na organ prowadzący szkołę:
Nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska
Nr konta : 24 1050 1445 1000 0023 6735 7460
Tytułem: na cele edukacyjne – szkoła w Gdyni

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty

© KSP 2013